Produkter
Gravemaskiner »
Rendegraver »
Teleskoplæssere
Minilæsserer
Gummigede
Skærstål »

Handelsbetingelser hos Lynskift.dk


Salgs og leverings betingelser for Lynskift.dk

1. Vilkår
Al handel foregår i henhold til Lynskift.dk`s gældende salgs og leveringsbetingelser.

2. Pris
Alle priser angives i DKK ekskl. moms samt evt. afgifter og skatter. Den gældende pris på varen er den som er oplyst på bestillingstidspunktet, hertil kommer omkostninger til fragt og ekspedition der i det hele afholdes af køber.

3. Betaling
Betaling hos Lynskift.dk kan ske ved brug af paypal hvor der kan betales med Visa og MasterCard, det er også muligt at overføre via bank direkte til Lynskift.dk, på den måde vil betalingen altid være fortaget kort før afsendelse af varen.
Vi forbeholder os ret til at afvise et hvert køb der måtte være fortaget, hvis oplysningerne ikke stemmer overens med kortholder og modtager.

4. Salgsmateriale
Alle oplysninger og data i sælgers generelle salgsmateriale, herunder tegninger, beskrivelse, tekniske dokumenter og lignende, kan hverken direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier.

5. Ejendomsforbehold
Den solgte vare forbliver Lynskift.dk`s ejendom, indtil den samlede ordre er betalt.

6. Bestilling/Levering
Bestilling hos Lynskift.dk kan kun ske ved online bestilling. Det er let og enkelt at bestille vare på vores hjemmeside, alle andre typer bestillinger anses ikke for seriøse og vil ikke blive ekspederet.
Kundens varer vil normalt blive afsendt inden for 2 dage efter bestilling enkelte vare kan dog tage lidt længere til i så fald vil kunden modtage en mail her om. Alle leverings oplysninger vil blive oplyst ved bestilling og vil fremgå på kundens følgeseddel som sendes til kundens e-mail adresse ved en fulendt bestilling.
Alle vare sendes direkte fra Lynskift.dk og ud til kunden. Leveringen vil altid blive fortaget til den leveringsadresse kunden opgiver ved bestilling. Leveringen anses for at være sket når køber har fået udleveret varen.
Forsendelsen af varer kan ske på flere forskellige måder, vare under 30 kilo bliver sendt med GLS vare over 30 kilo bliver sendt med danske fragtmænd der er også den mulighed at kundedn selv afhenter varen her hos os, alle detaljer omkring leveringtidspunk, fragtpris og hvad der ellers måtte være vil blive oplyst ved bestilling.
Hvis der sker skade på varen under afhentning eller pålæsning kan Lynskift.dk aldrig drages til ansvar for denne handling, det påhviler til enhver tid kundens eget ansvar.

7. Ansvar for forsinkelser
Lynskift.dk hæfter ikke for driftstab eller avancetab eller andre økonomiske konsekvenser indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af forsinkelse. Lynskift.dk er desuden ikke ansvarlig for forsinkelse med mindre det kan godtgøres, at forsinkelsen kan tilregnes sælger eller andre, for hvem sælger er ansvarlig, som uagtsom.

8. Ansvar for mangler
Ved levering har køber pligt til straks inden det solgte tages i brug at fortage forsvarlig undersøgelse af det solgte og kan ikke senere påberåbe sig mangler, der ved sådan en undersøgelse burde være opdaget af køber. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab, indtrådt hos køber eller tredje mand som følge af mangler ved det solgte.

9. Produktansvar
Lynskift.dk er ikke ansvarlig for købers anvendelse af det solgte, Lynskift.dk hæfter heller ikke her for driftstab, avancetab, eller andre økonomiske konsekvenser indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af defekter ved det solgte. Et erstatningskrav eller krav om afslag overfor Lynskift.dk kan på ingen måde overstige det fakturerede beløb på den solgte vare.

Al henvendelse angående punktet produktansvar skal ske skriftligt til Lynskift.dk på mail,
info@lynskift.dk.

10. Force majeure
Lynskift.dk hæfter ikke for forsinkelse eller manglende opfyldelse af indgående aftale som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport eller importforbud, beslaglæggelser, valutarestriktioner, brand, hærværk, naturkatastrofer, general vareknaphed, eller andet som Lynskift.dk ikke har kunnet undgå og hvis følge Lynskift.dk ikke har kunnet afværge. Begge parter kan skriftligt ophæve en aftale, når opfyldelsen har været umulig i mere en 2 måneder pga. force majeure.

11. Returret
Er der tale om private kunder, vil kunden til en hver tid have 14 dages fortrydelsesret på alle vore varer. De 14 dage starter når kunden modtager varen. Er man ikke privat kunde gælder nedenstående betingelser.

Lynskift.dk tager kun vare retur hvis der er sket fejl fra Lynskift.dk`s side. Kunder som vil returnere en vare skal til enhver tid henvende sig skriftligt på mail info@lynskift.dk. Der
kan ikke sendes varer retur uden Lynskift.dk skriftligt har godkendt overfor kunden at vi accepterer at tage varen retur.

Kunden skal inden varen sendes retur have et returnummer fra Lynskift.dk som sættes
synligt på pakken, uden et returnummer forbeholder Lynskift.dk sig ret til ikke at
tage varen retur og varen sendes retur til kunden igen. Kunden skal til enhver tid selv afholde
omkostninger hertil, hvis der ikke er indgået skriftlig aftale med en accept fra Lynskift.dk.

12. Reklamationer
Ved mangler eller forsinkelse skal køber uden ophold efter levering skriftligt reklamere overfor
Lynskift.dk. Hvis der ikke er en skriftlig reklamation kan varen ikke sendes retur til Lynskift.dk.
Hvis kunden ønsker at angive en reklamation kan det kun ske skriftlig på mail info@Lynskift.dk. Derefter vil Lynskift.dk behandle sagen og hvis der er tale om en reklamation sendes der et reklamationsnummer samt en adresse som kunden placerer på pakken og sender varen tilbage til den oplyste adresse.
I denne reklamation skal det tydligt fremgå hvad kunden ikke mener, er i overensstemmelse med
det solgte produkt, eventuelt billeder af produktet.
Lynskift.dk tager ikke imod reklamationer hvor produktet ikke er fast svejst korrekt på kundens matriel, det er kundens ansvar at der bliver anvendt korrekt svejse teknik og svejsematriale til at på svejse skiftet, Lynskift.dk kan ikke drages til ansvar for brud i matrialet i nærheden af kundens svejsning.


Hvis der tages imod en reklamation og det viser sig at være kundens fejl, vil kunden blive faktureret de omkostninger som Lynskift.dk har pådraget sig ved at undersøge produktet for fejl og mangler.Derefter sendes produktet retur til den pågældende kunde igen. Kunden afholder alle
udgifter som måtte opstå i denne situation.

13. Lovvalg og værneting
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret.
Fortsæt
Indkøbskurv  Mere
Indkøbskurven er tom
Søg
Indtast søgeord
eller gå til
Avanceret søgning
Information
Handelsbetingelser
Om Lynskift.dk
Fragt priser
Se her før du handler
Link til gode sider
Kontakt
Åbningstider

Efter aftale

ML Maskinteknik | Industrivænget 2 B | Meløse | 3320 Skævinge | CVR nummer: 13681643
E-mailadresse: info@lynskift.dk | Telefon: +45 20 82 36 04